Panienka z okienka

Panienka z okienka

Sinopse

Porucznik marynarki królewskiej Kazimierz Korycki dociera do Gda?ska. Przechodz?c si? ulicami miasta, jego wzrok pada na okno jednej z kamienic, gdzie dostrzega dziewczyn? o wyj?tkowej urodzie. Budynek nale?y do zamo?nego rzemie?lnika, handluj?cego bursztynem, mistrza Schulza. Korycki pod pretekstem zainteresowania kupnem produktów wst?puje do ?rodka, by pozna? wi?cej szczegó?ów na temat tajemniczej pi?kno?ci. Tak zaczyna si? pe?na przygód historia mi?osna, w której nie brak tajemnic, zazdro?ci i intryg. Akcj? dope?nia doskonale odwzorowane t?o epoki. Architektura XVII-wiecznego Gda?ska, opisy wn?trz i charakterystycznych strojów oddaj? atmosfer? tamtych lat.