Kobieta bez skazy

Kobieta bez skazy

Sinopse

Rena Bohusz koresponduje z przyjació?k?. W listach opisuje swoj? skomplikowan? sytuacj? – w?a?nie stara si? w s?dzie o uniewa?nienie jej ma??e?stwa. W tym samym czasie prowadzi na pozór bujne ?ycie towarzyskie. Jej mieszkanie staje si? miejscem pozama??e?skich schadzek i romansów. Sama bohaterka, cho? nieustannie flirtuje z m??czyznami, pozuje na „kobiet? bez skazy'. Nied?ugo jednak los wytr?ci jej z r?k z?udnie uporz?dkowane ?ycie...„Kobieta bez skazy' zosta?a wydana jako powie?? na podstawie sztuki teatralnej o tym samym tytule. Sceniczne przedstawienie utworu wywo?a?o szereg kontrowersji i protestów. Ostatecznie sztuk? zdj?to z afisza, a Zapolska postanowi?a obroni? swój tekst w formie powie?ci. Ta równie? zosta?a uznana za obrazoburcz?.