Dziewczyna ze snu

Dziewczyna ze snu

Sinopse

Olinda jest ?liczn? dziewczyn? o du?ych szarych oczach, drobnej, wyrazistej twarzy i z?ocistych w?osach. Ma wiele wdzi?ku i gracji. Kontakty z lud?mi, zarówno z kobietami, jak i z m??czyznami, miewa bardzo rzadko. Bez reszty po?wi?ca si? swej chorej matce i bardzo rzadko opuszcza rodzinn? posiad?o??. Kiedy zdrowie lady Selwyn si? pogorszy?o i kupno leków zrujnowa?o je doszcz?tnie, tak ?e nie mog?y zwi?za? ko?ca z ko?cem Olinda postanawia podj?? zaoferowan? prac? u hrabiny, wdowy Kelvedon przy odnawianiu starych haftowanych gobelinów. Matka Olindy ma obawy przed wyjazdem córki, jest wystraszona, ?e jej ?adna, niewinna córka mo?e pa?? ofiar? nowo poznanych panów. Dla Olindy zamieszkanie w Kelvedonie wywo?ywa?o przyjemny dreszczyk emocji, bo jak sobie wyobra?a?a, by? to jeden z najznamienitszych domów w Anglii. Hrabia Kelvedonu, Ro?ue wraca z Francji z m?od? aktork? i Olinda staje si? ?wiadkiem dramatu rodzinnego.