Dar niebios

Dar niebios

Sinopse

Kiedy siostry Maria i Elizabeth, przyby?y z Irlandii do Londynu uznano je za najpi?kniejsze spo?ród wszystkich wspó?czesnych im kobiet. By?y jednak tak biedne, ?e przez pewien czas posiada?y we dwie tylko jedn? sukni?. Elizabeth, m?odsza z sióstr, wysz?a za m?? za szóstego ksi?cia Hamiltona. ?lub odby? si? o wpó? do pierwszej w nocy w kaplicy Mayfair. Elizabeth urodzi?a dwóch synów i obaj zostali ksi?ciami Hamilton, a gdy jej m?? zmar? po?lubi?a markiza Lorne, który zosta? ksi?ciem Argyll. Starsza, Maria, wysz?a za m?? za szóstego hrabiego Coventry. By?a tak pi?kna, ?e t?um pospólstwa oblega? j?, ilekro? przechodzi?a przez Hyde Park. Dlatego te? król za??da?, aby mia?a eskort? z?o?on? z czternastu ?o?nierzy. Maria mia?a pi?cioro dzieci. Zmar?a w wieku dwudziestu siedmiu lat, wskutek zatrucia kosmetykami, zawieraj?cymi biel o?owian?. Fascynuj?ca ma?a madame Vestris s?yn??a ze swych licznych romansów, a jej wspania?e nogi i d?wi?czny ?miech porównywano do blasku s?o?ca.