Dama Kameliowa

Dama Kameliowa

Sinopse

Ma?gorzata Gautier i Armand Duvall pochodz? z ró?nych ?wiatów, a mimo to ich romans wybucha p?omiennym ?arem. On wychowa? si? w biednej rodzinie, ona jest luksusow? kurtyzan?. By budowa? swój zwi?zek oboje decyduj? si? porzuci? dawne ?ycie. Na drodze do ich szcz??cia staje ojciec Armanda. Przekonuje dziewczyn?, by ta zostawi?a ukochanego. Czy parze uda si? przezwyci??y? trudno?ci, które zsy?a im los? Najs?ynniejsza powie?? Alexandre’a Dumasa (syna) oparta na jego autobiografii. Jej sukces sceniczny nak?oni? autora do po?wi?cenia si? w ca?o?ci dramatopisarstwu.